1953-1975 කාලයේ අපේ ගුවන් සේවය තිබුණු ආකාරය පිලිබඳ ඉතා දුර්ලබ වීඩියෝවක් මෙන්න හිතාගන්නවත් පුලුවන්ද ඒකාලේ ලංකාව මේ විදිහයි කියලා නේද..?

0
25

ඉස්සර ලංකාවේ අපේ ගුවන් සේවය තිබුන විදිය හිතාගන්නවත් පුලුවන්ද බලන්නකෝ මේ වීඩියෝව කොච්චර ආඩම්බරයක්ද

මේම වටිනා වීඩියෝව හැමෝටම බලන්න හැකිතාක් Share කරන්න

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here