ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර ගත් ආසාදිතයන් මියගිහින් නෑ ???

ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර ගත් ආසාදිතයන් මියගිහින් නෑ ???

පසුගිය දින කීපයේ බොහෝ කතා බහට ලක් උන දෙයක් තමයි මේ මාතෘකාව,එතකොට මේක ඇත්තද ?

නෑ එය සම්පූර්ණයෙන් බොරුවක්,

ඒ ගැන විමසීමකදි පෙර පුවත්පත් සාකච්ඡාවේදි අදහස් දැක්වූ  කොමසාරිස් ධම්මික අබේගුණවර්ධන මහතා මෙලෙස අදහස් දැක්වූවා ..

“මෙහෙමයි අප යටතේ ප්‍රථිකාර ලබන කෝවිඩ් රෝගීන් අසාධ්‍යතත්වයට පත් වූ අවස්ථාවල වෙනත් රෝහල් වලට මාරු කර යවන බවයි.එම නිසා මම කිව්වේ අප යටතේ සිටි කිසිවෙක් මරුණේ නැහැ කියලා.ඒ නිසා එම වචනය සාධාරණ නෑ .ආයුර්වේද රෝහල් ප්‍රතිකාර සදහා අමාරු රෝගීන් බාරගන්නෙ නෑ සාමාන්‍ය සංකූලතා ඇති රෝගීන් පමණයි බාර ගන්නෙ “

ඒ අනුව පැහැදිලි වන්නේ එය පුවත් මැවීමක් පමණක් බවයි …

Articles News