මුළු ගමේම ඉන්න අය බියෙන් තැති ගන්වන කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ නිවසක ඉන්න අත්භූත හොල්මන්

0
155

මුළු ගමේම ඉන්න අය බියෙන් තැති ගන්වන කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ නිවසක ඉන්න අත්භූත හොල්මන්,හැමෝම හොල්මන් ෆිල්ම් බලන්න ආසයිනේ.එත් ඇත්තම හොල්මන් බලන්න කැමති අයත් ඉන්නවනේ,මේ තියෙන්නේ ඒවගේ කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ සිදුවුණ අද්භූත සිදුවීමක්.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here